I samarbete med

Medfinansierad av Europeiska Unionen

 

Konkurrens- och konsumentverket

Dessa webbsidor är en del av åtgärden 670505 – ECC-Net FR FPA, som har erhållit finansiering i form av anslag till en ECC-åtgärd inom ramen för Europeiska unionens konsumentprogram (2014–2020). Konsumenteuropa i Finland ansvarar för innehållet. Det avspeglar inte uppfattningen hos Europeiska kommissionen och/eller genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor eller något annat av Europeiska unionens organ, och genomförandeorganet tar inget ansvar för hur informationen används.